SBO De Driesprong is gezond

22 maart 2017
De Gezonde School gaat uit van de Gemeente Amsterdam. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen zoals structureel aandacht voor gezondheid in de lessen, gezond gedrag stimuleren onder leerlingen en ouders en gezondheidsproblemen signaleren. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Hoe mooi is het: actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én tevens aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. De werkgroep gezonde school zal de komende jaren zorgen dat het thema stevig op de agenda blijft staan.

Astrid Henraat
SBO De Driesprong
Media
  • Driesprong gezond maart 2017 2.jpg