Start kleuterklas bij Humanistisch Kindcentrum

10 juli 2017

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam
Op maandag 4 september 2017 is het eerste Humanistisch Kindcentrum Amsterdam van start gegaan. Het betreft een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang. Onderdeel ervan is de eerste humanistische basisschool van Nederland.​

Tijdelijke locatie
De school is dit schooljaar klein begonnen met een (reguliere) kleutergroep en groeit uit tot een compleet kindcentrum. De tijdelijke locatie is in Kolom SBO-Zuid Meander op de Winterdijkstraat (Rivierenbuurt). In juli 2018 verhuizen de scholen en de kinderopvang naar een prachtig nieuw gebouw. Het adres is Peelstraat 171, naast De Mirandabad. Het kindcentrum vormt dan samen met de Partou vestiging aan de Veluwelaan één geheel.

Samen Uniek 
Het kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één pedagogisch visie onder één dak. Het is ook de eerste school in Amsterdam waar leerlingen van so, sbo (afkomstig van SBO Zuid, locatie St. Paulus en locatie Meander) en regulier onderwijs welkom zijn. Partou verzorgt de dagopvang, VVE en buitenschoolse opvang met als uitgangspunt de doorgaande lijn van het kind. Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan. Ons motto is Samen uniek. We zijn we allemaal uniek en dat ontdekken we samen. 

Humanisme
In ons Humanistisch Kindcentrum Amsterdam gaat de wereld voor kinderen open. Er is ruime aandacht voor samenleven (samen zijn, samen werken, samen spelen en leren omgaan met verschillen, andere achtergronden en meningen) volgens democratisch burgerschap en vreedzame school. Tegelijkertijd is er ook veel aandacht voor jezelf zijn en zelfontplooiing (een eigen mening vormen, kritisch nadenken en je eigen talenten leren kennen). Een actieve houding en een open blik op de wereld worden gestimuleerd.  
Onze kernwaarden:
Verbondenheid: jij en ik wij horen erbij. Samen leven is jezelf kunnen zijn en om anderen denken.
Vrijheid: jij en ik wij zijn vrij. Samen zorgen wij dat vrijheid blijft voor iedereen.
Gelijkheid: jij en ik zijn gelijk en gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Samen leven is dat begrijpen en elkaar respecteren.
Redelijkheid: Jij en ik, wij kunnen zelf denken. Jij het ene, ik het andere. Zo komen wij er samen uit.
Natuurlijkheid: Jij en ik, wij horen bij de natuur. Samen zorgen wij ervoor. Net als de natuur voor ons. 

Inschrijven?
U kunt uw kind nu al inschrijven voor de reguliere kleutergroep op de SBO Zuid locatie Meander Meander, Winterdijkstraat 10, 1079 GT Amsterdam. Dit doet u bij Ine van Vuuren: i.vuuren@kolom-sbo-zuid.nl of 020-6466310.   

Meer informatie?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directie van de scholen: Ine van Vuuren, 020-6466310 of Kim van den Akker, 020-6731427. Voor vragen over de kinderopvang van Partou kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager Cynthia Held, 06-10780096.


Media
  • HKC totaal.jpg