In het Jaarverslag 2017: 
1: de kengetallen;
2. de behaalde doelen uit het Strategisch Beleidsplan én
3: in hoofdstuk 9 geven alle Kolom-scholen een verslag van de belangrijkste en leukste ontwikkelingen op hun school.

Jaarverslag

Download het jaarverslag