Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese verordening AVG, Verordering Gegevensverwerking, in werking. Stichting kolom is bezig met het uitvoeren van deze wet. Er wordt een informatie beveiliging – en privacybeleid opgesteld en er worden verdere acties opgezet om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens. Er is een externe FG, functionaris gegevensbeheer aangesteld.

Op de scholen en het centraal bureau van Stichting Kolom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school en het centraal bureau, worden er gegevens over en van leerlingen en medewerkers vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. 

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling- en medewerkers gegevens. Het bestuur heeft met de leveranciers van het centraal bureau en haar scholen strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Informatie van medewerkers wordt alleen gebruikt ten behoeve van de eigen organisatie.
Indien u een vraag, opmerking of een klacht hebt kunt u contact opnemen met het centraal bureau van Stichting Kolom via mail of telefoon. U kunt als u dat wenst ook voor uw vraag, opmerking of klacht, direct contact opnemen met de Functionaris gegevensbeheer(FG) via het contactformulier.

Informatie over AVG wordt hier beschikbaar gesteld.